SLUŽBY

Všeobecná primární prevence
  • Jules a Jim tradičně pomáhá školám při realizaci adaptačních/stmelovacích kurzů a podpoře zdravých vztahů ve skupině. Ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku zajišťujeme prevenci užívání návykových látek. Část našich lektorů se specializuje také na nelátkové závislosti a zdravý životní styl.

  • Certifikace pro programy všeobecné primární prevence ZDE.* není-li uvedeno jinak, pak má program dotaci 2 výukové hodiny.