Program „TaTrA D“ vznikl ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku a Národní linkou pro odvykání kouření 800 350 000. Zaměřuje se na prevenci užívání tří nejrozšířenějších návykových látek – tabáku, marihuany a alkoholu – a dalších drog. Každý program je dále rozdělen do několika variant podle věku cílové skupiny. Pro dosažení maximálního efektu je vhodné, pokud třída programy absolvuje opakovaně v různých ročnících, neboť pokaždé reflektují jinou pozici, ze které se žáci k dané látce/látkám vztahují. Interaktivní semináře na bázi metod zážitkové pedagogiky, kritického myšlení, diskuse a výkladu jsou koncipovány tak, aby žáci nejen získávali informace, ale především uvažovali o problematice samostatně i ve skupině a mohli zaujmout stanovisko, zda je pro ně jejich užívání výhodné, či není. Časový rozsah jednoho programu jsou dvě hodiny.

Tabák – (Ne)kuřátka, Típni to!

Programy se zaměřují na utváření takového životní postoje, do kterého užívání tabákových výrobků nepatří. Účastníky provedou širokou paletou témat týkajících se tabákové problematiky – zdraví, společnost, finance, vzhled, sexualita – a to vždy přiměřeně jejich kognitivní a vývojové zralosti. Umožní jim tak vytvořit si znalostní i dovednostní výbavu pro upevnění vlastního nekuřáckého postoje ve vztahu k sobě i okolí. Preventivní cíle se liší dle věkové kategorie a potřeb účastníků. U nejmladších se jedná o zvládnutí prvních experimentů a vyhýbání se pasivnímu kouři, u starších o předcházení pravidelnému kouření, uhájení si pozice nekuřáka v kolektivu, u středoškolských studentů až po včasné zastavení nastupující závislosti.

Programy jsou určeny žákům 3.-5. tříd ZŠ (Nekuřátka), 6.-7. tříd (Típni to I), 8. – 9. tříd (Típni to II) a SŠ (Típni to III).

Webovou podporu projektu poskytují stránky www.nekuratka.cz a www.bezcigaret.cz.

Tráva – (Ne)zahulíme, uvidíme…

Experimentování, případně i užívání marihuany (hulení trávy, bonga, ale i pojídání „koláčků“) se nevyhne přibližně polovina žáků ZŠ, ještě více pak SŠ. Programy si proto kladou za cíl pomoci účastníkům ujasnit si rozdíl mezi technickým, léčebným a nelegálním užíváním konopných látek, vyvrátit převládající mýty týkající se hulení a v neposlední řadě identifikovat mnohdy podceňovaná rizika krátkodobého i dlouhodobého užívání konopných drog. Programy také reflektují legislativní rámec, možnosti detekce, sebediagnostiky a případné léčby.

Programy jsou určeny žákům 6.-7. tříd, 8.-9. tříd a studentům SŠ.

Alkohol – (Ne)pijeme s rozumem

Cílem programu je posílení odmítavého vztahu k předčasnému a nadměrnému užívání alkoholu na základě reflektování osobních zkušeností žáků s lidmi pod vlivem alkoholu a rovněž na základě vědeckých poznatků o účincích na zdraví a psycho-sociální pohodu (domácí násilí, rozpady rodin, zadluženost, rozvoj dalších forem rizikového chování). Účastníci se seznámí se společenským kontextem konzumace alkoholu, nahlédnou důvody k pití alkoholu u dospělých osob a pomocí interaktivních technik objeví souvislosti rozvoje mnoha negativních následků nárazového i dlouhodobého pití. V průběhu semináře si účastníci zvědomí rozdíl mezi umírněným a nadměrným pitím, že alkohol není lékem na tělesné nebo duševní problémy a rovněž si vyzkouší, jak pomoci sobě nebo kamarádovi, který je těžce opilý (snížení rizik).

Programy jsou určeny žákům 6.-7. tříd, 8.-9. tříd a studentům SŠ.

Drogy – (Ne)beru

Po drogovém boomu 90. let již nelegální drogy nejsou pro děti a dospívající tak lákavým „zakázaným ovocem“. Přesto se v posledních letech rozmáhá oblast pololegálních tanečních syntetických drog objednávaných přes internet. Nejen na ty, ale i na stálice české drogové scény jsou zaměřeny programy „D“. V těch mají žáci možnost zvědomit si vlastní zdroje stěstí a příjemných pocitů ve svém životě bez nutnosti hazardování s návykovými látkami. Dalším z cílů programu je hledání pozitivních vzorců chování a benefitů zdravého životního stylu v kontrastu s pomíjivými účinky nelegálních psychoaktivních drog.

Programy jsou určeny žákům 8. – 9. tříd a studentům SŠ.

* není-li uvedeno jinak, pak má program dotaci 2 vyučovací hodiny