Třídní kolektivy dnes již běžně fungují inkluzivním způsobem, čímž vzrůstá potřeba práce s tématem „jinakosti“. Tento program si klade za cíl podpořit klima třídy, ve kterém je „jinakost“ přijímána a stává se zdrojem inspirace pro další vývoj skupiny. Dotýkáme se těchto témat: menšina a většina a možnost hájit své zájmy, aktivní a pasivní diskriminace, stereotypy a předsudky, hodnocení, normy a moc. Z hlediska klasických preventivních cílů se jedná také o témata rasismu a xenofobie, která v celospolečenském kontextu nabývají na významu.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ.

Časová dotace programu: 6.-7. ročník 3h, 8.-9. ročník a SŠ 4h.