Poslání Jules a Jim

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých.

Jsme členy Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a hlásíme se k její iniciativě Úspěch pro každého žáka.

Komu jsou služby určeny

Naše služby jsou určeny všem MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU. Pracujeme jak s žáky a studenty, tak pedagogickými pracovníky a managementem škol. Naším cílem je poskytovat školám takové služby, které mají reálný preventivní dopad. Každý program je určen pro konkrétní cílovou skupinu. V případě zájmu je však obvykle možné ho po dohodě upravit.