Programy selektivní prevence jsou určeny pro třídní kolektivy, ve kterých je zvýšené riziko výskytu rizikového chování, např. narušené vztahy mezi žáky, podezření na šikanu, kyberšikanu, nedodržování pravidel, nepřátelské chování, posměch, špatné komunikační návyky, zvýšená míra agresivity ve třídě. Možné jsou i další cíle práce se třídou na základě diagnostiky vztahů ve skupině či screeningu třídy. Zpravidla se jedná o 5 dvouhodinových vstupů do třídy.

Naši kvalifikovaní lektoři používají ověřené postupy a metody a i když mohu být někdy v průběhu programu některé situace emočně náročné pro všechny zúčastněné, program směřuje k předem danému cíli a ve výsledku by měl pomoci všem členům kolektivu a v důsledku i rodičům a učitelům.