služby

ADAPTAČNÍ A STMELOVACÍ KURZY

Popis služby:

Tyto programy jsou určeny nově vzniklým třídním kolektivům (primy, spojené 6. třídy, první ročníky SŠ apod.), případně kolektivům, u nichž je žádoucí posílit soudržnost(např. z důvodu odchodu či příchodu některých žáků). Programy jsou určeny vždy celému třídnímu kolektivu a předpokládají účast třídního učitele.

Oba typy mohou probíhat také v dobrodružnější variantě „adventure“, tj. v podmínkách, kdy se účastníci zapojují do úklidu, vaření atd., čímž se běžnou činností v reálných situacích zesiluje efektivita dosažení cílů kurzu.

Cena kurzů se liší dle rozsahu a počtu žáků – proto cenu dohodneme individuálně.

KLASIK

Adaptační / stmelovací kurz KLASIK je určen pro nové třídní kolektivy. Obvykle trvá 3-5 dní a realizuje se na začátku školního roku (září/říjen). Kompletní program připravuje a realizuje lektorský tým o 2-3 členech. Program je vhodný, pakliže se učitel sám nechce výrazně angažovat v zajištění programu. Důraz je kladen na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, rozvoj komunikace, poznání ostatních i sebe. Cílem kurzu je umožnit vzájemné seznámení studentů a třídního učitele ve formální i neformální rovině, nastavení pravidel třídy, posílit spolupráci a komunikační dovednosti atp.

Asistovaný,

Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (DVPP)

Adaptační / stmelovací kurz ASISTOVANÝ čili Intenzivní kurz vedení adaptačního programu 

(jako DVPP) je určen pro učitele, kteří se rozhodnou realizovat kurz svépomocí a zároveň chtějí dbát na jeho lektorskou kvalitu. Nabízí odbornou podporu jednoho lektora třídnímu učiteli, což vede k rozvoji třídního učitele pro práci s klimatem třídy. Lektor provází učitele metodami práce se třídní skupinou a různými pedagogickými přístupy (zjm. zážitková pedagogika, kritické myšlení). Zcela zásadní je aktivní zapojení učitele na přípravě i realizaci kurzu.

MENTOROVANÝ

Máte sehraný tým, chcete si zajistit kurz vlastními silami, ale ocenili byste pomoc zkušeného lektora při přípravě? Chtěli byste podporu pro svůj tým přímo na místě, abyste se dále rozvíjeli v lektorských dovednostech a ošetřili situace, které Vám už v minulosti udělaly vrásky? Pak právě pro Vás je určena naše mentorská podpora. Lektor Vás provede přípravou/realizací programu, pomůže Vám vhodně nastavit cíle, formy, vytvořit vyvážený harmonogram a zároveň předá své zkušenosti pro řešení obtížných situací, které na kurzu mohou nastat.