Pomáháme školám při realizaci adaptačních/stmelovacích kurzů a podpoře zdravých vztahů ve skupině. Kurz obvykle trvá 3-5 dní a koná se na začátku školního roku (září/říjen). Kompletní program připravuje a realizuje lektorský tým. Programy jsou určeny nově vzniklým třídním kolektivům (primy, spojené 6. třídy, první ročníky SŠ apod.), případně kolektivům, u nichž je žádoucí posílit soudržnost (např. z důvodu odchodu či příchodu některých žáků). Důraz je kladen na vytvoření kolektivu s dobrými vztahy, rozvoj komunikace, poznání ostatních i sebe. Cílem kurzu je umožnit vzájemné seznámení studentů a třídního učitele ve formální i neformální rovině, nastavení pravidel třídy, posílit spolupráci a komunikační dovednosti atp.

Nejčastější otázky ke kurzům
1) Komu odevzdat přihlášku na kurz – škole, nebo organizaci Jules a Jim?
Prosíme, přihlášku odevzdejte škole. Obvykle se odevzdává třídnímu učiteli nebo učiteli, který jede se třídou na kurz.

2) Mají si můj syn/dcera vzít spacák a karimatku?
Na některých objektech, kam jezdíme, může být spacák potřeba, karimatka většinou ne. Pokud na takový objekt jedete, budete prostřednictvím školy informováni – učitelé Vám předají spolu s přihláškou informační dokument o kurzu pro žáky/studenty a rodiče.

3) Kdy se dozvím přesný čas a místo odjezdu a příjezdu na kurz?
Pokud dopravu na kurz zajišťuje Jules a Jim, učitelé Vám předají spolu s přihláškou informační dokument o kurzu pro žáky/studenty a rodiče, kde zpravidla tato informace je, již na jaře. Nicméně pokud se jede vlakem, přesné časy srazu a návratu Vám dodá učitel cca týden před kurzem (může dojít k výluce nebo změnám). Některé školy si zajišťují dopravu samy, informace si proto vyžádejte od učitele.

4) Můj syn/dcera je alergický na lepek. Je možné zajistit bezlepkové stravování?
Na naprosté většině objektů je to možné, pokud by tato možnost nebyla, předem Vás budeme informovat v dokumentech, které obdržíte spolu s přihláškou. U některých objektů je za speciální stravu vyžadován příplatek za dražší ingredience (např. 50 Kč za osobu za den navíc), některé objekty toto mohou řešit pouze částečně a budou chtít, abyste si přivezli na některá jídla vlastní suroviny, které pak oni připraví (např. bezlepkové těstoviny nebo pečivo). Prosíme, neřešte alergii Vaší dcery/syna jednotlivě, zcela postačí (a bude přehlednější), když vyplníte tyto informace do přihlášek. Učitelé nám po obdržení přihlášek pošlou výpis všech alergií a my hromadně zajistíme diety. V případě, že by s dietou byl nějaký problém, budeme Vás kontaktovat my nebo učitel.