Mgr. Lukáš Kohoutek
Předseda správní rady

„Krása spasí svět“ (F. M. Dostojevskij, Idiot)

Lukáš v ústavu působí od roku 2010, aktuálně jako předseda správní rady, školitel pedagogů a jeden z hlavních lektorů. Absolvoval studium teologie na KTF UK se specializací na (sexuální) etiku, část studentských let věnoval psychologii na FF UK a medicíně na 1. a 2. LF UK. Kromě našeho spolku působí také v České koalici proti tabáku, z. s. jako její prezident. V souvislosti s touto aktivitou se podílel na vzniku strategie Zdraví 2020 pro oblast kontroly tabáku. Když byl ještě doma na Moravě, vedl skauty a věnoval se dalším aktivitám s mládeží. V roce 2012 dokončil kurz Kompletní krizové intervence a je kvalifikovaný k diagnostice třídních kolektivů nástrojem B3/4. Ze zájmu si udělal masérský kurz, čemuž se kratší čas věnoval i profesně. Má též zkušenosti z práce v hospici a v nemocničním prostředí.
Když zrovna nepracuje, a to je málokdy, rád promýšlí věci v souvislostech a diskutuje o nich. Ve volném čase rád vyrazí v příjemné společnosti po Praze i mimo ni. Hoří pro personalismus a věří, že smyslem života jsou naplněné mezilidské vztahy.

Ing. Eva Čílová
Ředitelka

„Pořád je co zlepšovat.“

Eva pracuje v Jules a Jim jako výkonná ředitelka. Po více než 20 letech práce na manažerských pozicích v soukromém sektoru se rozhodla uplatnit své zkušenosti a dovednosti v naší organizaci a přispět tak k její transformaci a naplnění naší mise a dlouhodobých cílů. Aktivně se zapojuje do veřejného života a usiluje o pozitivní změny, zajímá se o problematiku osobnostního vývoje dětí i osobnostního rozvoje dospělých.

Mgr. Julie Mastná
Metodička a členka správní rady

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Jako hlavní lektorka, interní školitelka, metodička a členka správní rady Jules a Jim, z.ú. se zaměřuji na kvalitu poskytovaných služeb, domlouvám vhodné programy se školami, pomáhám rozvíjet kompetence interních lektorů a vyvíjím metodické postupy, aby odpovídaly standardům a bezpečnosti a vedly k co nejvyšší efektivitě realizovaných programů. Zaměřuji se především na práci s (problematickými) vztahy ve školách mezi studujícími i třídami a vyučujícími, diagnostiku třídních kolektivů, vedení třídnických hodin apod. V oblasti lektorování se pohybuji od roku 2006, podobně dlouho pracuji s dětmi a mládeží v různých vzdělávacích a volnočasových institucích. Vzděláním jsem sociální pracovnice.

Mgr. Adam Kulhánek
Odborný garant

Adam zastává v Jules a Jim pozici odborného garanta a metodika programů školské prevence užívání tabáku, marihuany, alkoholu a nelegálních drog (TaTrA D). Při vedení lektorů klade důraz na vyváženost teoretických znalostí a lektorských dovedností, tak aby semináře byly odvedeny profesionálně a v požadované kvalitě. Mimo metodickou a lektorskou činnost je také členem správní rady.
Dále vyučuje ve studijním programu Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK a působí jako výzkumný pracovník Kliniky adiktologie a člen expertního týmu Národní linky pro odvykání kouření..

Petra Kozlíková

V organizaci pracuje od roku 2009, aktuálně jako členka Lektorské a Správní rady. Kromě toho působí na základní škole jako učitelka a školní metodička prevence. Absolvovala studium učitelství na HTF UK, dvousemestrální kurz češtiny jako cizího jazyka a v rámci programu Erasmus studovala v Estonsku.
Prakticky celý život jezdí na dětské tábory, kde jí baví vymýšlet a organizovat hry pro druhé. Jakmile to jenom trochu lze, cestuje po celém světě s batohem na zádech či hraje improvizační divadlo.

Bc. Barbora Suková
Koordinátorka programů

V Jules a Jim pracuje jako koordinátorka preventivních programů a výjezdových kurzů. Vystudovala bakalářské studium na VŠCHT Praha. Zajímá se o práci s dětmi a vzdělávání, 6 let působila jako lektorka výtvarných kurzů pro žáky základní školy.

Mgr. Lenka Strnadová
Personalistka

Lenka vystudovala sociální práci a andragogiku a již od studií pracuje s lidmi, ať už na pozici personalistické či poradenské, protože tato práce ji naplňuje a dává jí smysl.

Ve volných chvílích si nejraději nechává plynout hlavou myšlenky při dlouhém běhu nebo ji najdete začtenou do knih rozličných žánrů.

Mgr. Natálie Richterová
Produkční

V Jules a Jim pracuje jako asistentka. Vystudovala magisterský obor Studium občanského sektoru, který odráží její zájem o oblast neziskového sektoru a jeho fungování. Ve volném čase se ráda věnuje malbě, četbě a cestování.