Daniel Bialožyt

Miluji sport a věřím rčení "ve zdravém těle zdravý duch."
Kromě pohybu mám rád psychologii, kterou v současné době studuji.

Kristýna Fišerová

V Jules a Jim lektoruji hlavně programy TaTra, které se věnují látkovým závislostem, a jezdím na adaptační kurzy. Kromě toho ale studuji adiktologii na 1. lékařské fakultě a mám zkušenosti přímo z oboru díky práci na Národní lince pro odvykání kouření. Ve škole se snažím aktivně zapojit do studentského života skrze českou asociaci studentů adiktologie a propragovat tak náš obor. Ve volném čase ráda hraju počítačové hry, sportuji nebo se vzdělávám a tvořím v oblasti make-upu.

Alena Hábltová

S „Jimem“ spolupracuji od r. 2015, kdy jsem vedla první adaptační kurz a zůstalo mi to dodnes. V letech 2015-2016 jsem působení rozšířila o lektorování primární prevence v rámci programů TaTrA. Vedení adaptačních kurzů je činnost, na kterou si ráda vyhradím čas, neboť v ní vidím přínos a smysl.

Kryštof Halda

Studuji sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na UHK. V Jules a Jim lektoruji programy zaměřené na zdravé vztahy ve třídních kolektivech, šikanu, kyberšikanu a netolismus. Lektoruji také adaptační kurzy a programy selektivní prevence.
Mimo Jules a Jim pracuji jako terénní pracovník v NZDM a soukromě učím kytaru.Dobrovolnicky se podílím na chodu organizace T4M, z. ú. Volný čas rád trávím s blízkými. Mezi mé záliby patří  vícedenní výlety v přírodě, tvorba hudby a funkční trénink.

Eva Hartmannová

V současné době jsem na rodičovské „dovolené“, zároveň dělám chůvu v dětské herně. Práci s dětmi se věnuji již od 17 let, kdy jsem svůj čas věnovala dětem z pěstounských rodin. Mám vystudovanou speciální pedagogiku a resocializační pedagogiku. Od října mě čeká studium Arteterapie. V JaJ jsem na pozici lektora primární prevence.

Lenka Häse

"Vždy má všechno dobrý konec. Jestliže to ještě dobře neskončilo, pak to ještě není konec..."
Jmenuji se Lenka Háse a studuji psychologii na FF UK. V J&J pracuji jako externí lektorka primární prevence. Ráda chodím do přírody, čtu a maluji.

Agáta Hrdličková

Od patnácti jezdím na letní i zimní tábory jako instruktorka, mám za sebou dobrovolničení se sociálně znevýhodněnými dětmi a momentálně kromě lektorování v Jules a Jim studuji Gender Studies na FHS UK, zabývám se genderovou rovností na trhu práce a na část úvazku pracuji v marketingu. Víkendy ráda trávím v přírodě s kytarou nebo v kavárně s knížkou.

Štěpánka Janusová

„Poznej sám sebe.“

Lektorka TaTrA D & Adaptačních kurzů.
Ve volném čase horolezkyně, improvizátorka, hudebnice, milovnice koček a dobré četby.

 

Eva Kavurová

"Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to příjmeš."
Jsem studentka sociální práce, pedagog volného času a sociální pracovnice s dětmi a mladistvými ve věku 6 až 15 let.
Mám ráda přírodu, zvířata a posezení s přáteli a rodinou.

Lukáš Kohoutek

„Krása spasí svět“ (F. M. Dostojevskij, Idiot)

Lukáš v ústavu působí od roku 2010, aktuálně jako předseda správní rady, školitel pedagogů a jeden z hlavních lektorů. Absolvoval studium teologie na KTF UK se specializací na (sexuální) etiku, část studentských let věnoval psychologii na FF UK a medicíně na 1. a 2. LF UK. Kromě našeho spolku působí také v České koalici proti tabáku, z. s. jako její prezident. V souvislosti s touto aktivitou se podílel na vzniku strategie Zdraví 2020 pro oblast kontroly tabáku. Když byl ještě doma na Moravě, vedl skauty a věnoval se dalším aktivitám s mládeží. V roce 2012 dokončil kurz Kompletní krizové intervence a je kvalifikovaný k diagnostice třídních kolektivů nástrojem B3/4. Ze zájmu si udělal masérský kurz, čemuž se kratší čas věnoval i profesně. Má též zkušenosti z práce v hospici a v nemocničním prostředí.
Když zrovna nepracuje, a to je málokdy, rád promýšlí věci v souvislostech a diskutuje o nich. Ve volném čase rád vyrazí v příjemné společnosti po Praze i mimo ni. Hoří pro personalismus a věří, že smyslem života jsou naplněné mezilidské vztahy.

Markéta Kořínková

Jmenuji se Markéta a studuji adiktologii na 1. LF UK. I proto se zajímám o látkovou prevenci. Práce s dětmi mě baví a své školní praxe se tomu snažím přizpůsobit. Ve svém volném čase se věnuji sportu, různým kulturním akcím nebo zkoušením svých kuchařských dovedností.

Petra Kozlíková

V organizaci pracuje od roku 2009, aktuálně jako členka Lektorské a Správní rady. Kromě toho působí na základní škole jako učitelka a školní metodička prevence. Absolvovala studium učitelství na HTF UK, dvousemestrální kurz češtiny jako cizího jazyka a v rámci programu Erasmus studovala v Estonsku.
Prakticky celý život jezdí na dětské tábory, kde jí baví vymýšlet a organizovat hry pro druhé. Jakmile to jenom trochu lze, cestuje po celém světě s batohem na zádech či hraje improvizační divadlo.

Veronika Kynclová

„Komu je horko, ať si rozepne kabát.“

V JaJ lektoruji adaptační kurzy, všeobecnou i selektivní vztahovou prevenci a je členkou Lektorské rady. Protože jsem původním zaměřením andragog, baví mě také vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj lektorů. Dále se věnuji jako konzultantka na volné noze personálnímu řízení, díky čemuž dokáži vidět přesah do světa práce, který na žáky a studenty čeká po skončení studia.

Kristýna Langrová

"Věci je potřeba brát tak, jak přicházejí." (výrok neznámého kleptomana)
Jsem studentkou psychologie na FFUK a dcerou učitelky na základní škole. Tahle kombinace časem nevyhnutelně vyústila v prázdniny trávené na táborech, vedení kroužků a asistenci dětem s poruchami učení.
Práce v JaJ je pro mě dalším krokem ve snaze vytvářet ze školy příjemnější místo pro děti, rodiče i učitele.
Když zrovna nejsem s dětmi, ráda tvořím všechno možné, cestuji nebo se pokouším hrát volejbal.

Josef Marada

„Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo si myslíš, že to nedokážeš, v obou případech máš pravdu“  aneb tvé myšlení ukazuje tvou cestu 🙂

Jsem optimistický realista, sportovec, cestovatel, společenský tvor, milovník dobrého jídla, přírody, biohacker a zapálený objevovatel světa kolem nás.

Petra Martinová

Jmenuji se Petra Martinová a studuji psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsem herečkou ochotnického divadla v mém rodném městě a večery ze všeho nejraději trávím u filmu nebo nad knížkou. V Jules a Jim jsem začala jako lektorka látkové primární prevence, teď se věnuji především školení nových lektorů a tvorbě metodik pro programy TaTrA.

Pavlína Mähringová

"Svět patří těm, co se neposerou," a tímto se snažím v poslední době řídit a vyplácí se to. Jmenuji se Pavlína a věřím, snad ne úplně naivně, že jsem schopná na bojišti školy vybojovat byť jen malý kousek něčeho dobrého a přínosného.

Julie Mastná
Hlavní lektorka SPP a DVPP

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Jako lektorka, interní školitelka, metodička a členka správní rady Jules a Jim, z.ú. se zaměřuji na kvalitu poskytovaných služeb, domlouvám vhodné programy se školami, pomáhám rozvíjet kompetence interních lektorů a vyvíjím metodické postupy, aby odpovídaly standardům a bezpečnosti a vedly k co nejvyšší efektivitě realizovaných programů. Zaměřuji se především na práci s (problematickými) vztahy ve školách mezi studujícími i třídami a vyučujícími, diagnostiku třídních kolektivů, vedení třídnických hodin apod. V oblasti lektorování se pohybuji od roku 2006, podobně dlouho pracuji s dětmi a mládeží v různých vzdělávacích a volnočasových institucích. Vzděláním jsem sociální pracovnice.

 

Tereza Minářová

"Neučíme se pro školu, ale pro život." (Seneca)

Petra Nová

Petra působí v JaJ jako lektor duhových seminářů a nově také jako lektor zdravého životního stylu. 

Daniela Nováková

"Otevři svoje srdce změnám, ale neztrácej vlastní hodnoty."

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální pedagogika. V současné době studuji v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově, obor Pedagogika.
Jsem vášnivou čtenářkou, sportovkyní a milovnicí přírody:)

Mirka Palkosková

„Z jedné studny pijí tisíce lidí po tisíce let.“

Vystudovala jsem filozofii a pedagogický základ na FFUK a dále jsem prošla ročním intenzivním pedagogickým výcvikem v rámci programu Učitel naživo. Kombinace akademických otázek a nejrůznějších zkušeností ze školního prostředí mě dovedla k zájmu o hlubší práci se skupinami dětí i dospělých a dalšímu sebevzdělávání v této oblasti. V organizaci Jules a Jim jsem zaměstnána jako lektor. V akademické oblasti se zabývám metodologií humanitních věd a společenskými institucemi v souvislosti se sebepochopením člověka. Když to rodina a povinnosti dovolí, ráda se vydávám na dlouhé túry.

Roman Petrenko

Život se neměří počtem nadechnutí, ale počtem okamžiků, které nám vzaly dech…

Veronika Pražáková

Jmenuji se Veronika Pražáková, je mi 22 let a studuji Vyšší odbornou školu prevence kriminality a krizového řízení. V JaJ jsem od října 2017 a působím zde jako lektorka TaTrA D.

Cristina Rizzi

Jmenuji se Cristina a studuji psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V J&J jsem lektorkou látkové primární prevence. Ve volném čase ráda čtu, tancuju a dobrovolničím v různých organizacích.

Kateřina Rokosová

Jmenuji se Katka, pocházím z Prahy a jako studentka adiktologie se zabývám problematikou závislostí. V JaJ působím od roku 2017 a jsem lektorka právě programů zaměřujících se na závislosti. Práce s dětmi mě baví a chtěla bych je vzdělávat a předávat jim znalosti a dovednosti, které mohou využít v běžných situacích v životě.

Ivana Říhová

"Všechno zlé je k něčemu dobré."
V Jules a Jim lektoruji bloky všeobecné a selektivní primární prevence, adaptační kurzy a jsem členkou Lektorské rady. Vedle práce mě baví poznávat nová místa a nové lidi, sportovat, ale i dál se vzdělávat.

Miloš Staněk

„Pobyt je jsoucno, jemuž v jeho bytí o toto bytí samo jde.“

Miloš je jedním z hlavních lektorů ústavu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, učitelství českého jazyka a společenských věd (1990), dále Filosofickou fakultu (1994) a Pražskou psychoterapeutickou fakultu (2015). Absolvoval pětiletý sebezkušenostní Daseinsanalytický výcvik v psychoterapii (2015), tříleté teoretické studium Daseinsanalýzy (2015), kurs Terapeutický daseinsalytický výklad snů (2013), kurs Základy krizové intervence tváří v tvář (2014) a další kursy o práci s lidmi. V roce 2013 byl na stáži v DC Paprsek u Dr. Šturmy. Miloš má za sebou praxi učitele na základní škole (5 let), učitele na střední škole (2 roky) a učitele na vysoké škole (2 roky). Vedle toho vedl dětské skupiny již při studiích (vodácký oddíl, turistický oddíl, filmový kroužek, večerní školu filmu aj.) Dlouhá léta se zabýval též sociologickým výzkumem, výzkumem trhu, médií a veřejného mínění. Od září 2013 pracuje jako školní psycholog a věnuje se též soukromé poradenské daseinsanalytické praxi.

Kateřina Sučková

„Svůj svět si vytváříme sami.”

Pocházím z Plzně, ale v současné době se pohybuji také v Praze a Olomouci. Studuji jednooborovou psychologii a momentálně absolvuji kurz kompletní krizové intervence. Ráda dělám věci, které mají smysl. Mezi ně patří i lektorování primární prevence v Jules a Jim.
Ráda se obklopuji zajímavými lidmi, chodím do divadla a na koncerty, tvořím a poznávám svět i sebe.

Branislav Štěpita

Odchovaný na klasické česko-slovenské zážitkovce (MO Plusko, o.z. Užitečný Život, Prázdninová škola Lipnice) se teď v Jules a Jim učím z méně bobmastických programů vytěžit víc osobního rozvoje a pochopení tématu. Lektoruju adapťáky, všeobecnou i selektivní vztahovou prevenci, kromě toho se těším ze svých dvou synů (donedávna full-time), snažím se pomáhat na pracovním trhu ohrožené mládeži a vzdělávat se v pedagogice (zvláště té zážitkové). Mám radši otázky, než odpovědi, polemiku než nezájem, dělání chyb než nicnedělání a maso než koláče.

Jakub Švec

„Životem můžeme projít tak, abychom nebojovali. A to dokonce ani sami se sebou. Lepší než boj je spolupráce.“
S Julesem a Jimem spolupracuji jako lektor. Pracuji mimo jiné také jakou kouč, moderátor a facilitátor, poskytuji poradenství v těžkých životních situacích. Práci s lidmi se věnuji od roku 1992. Zabývám se komunikací a spoluprací (školím jak v komerční sféře, tak ve školství), prevencí šikany, didaktikou, zážitkovou pedagogikou. Na FF UK jsem vystudoval jednooborovou filosofii a jednooborovou pedagogiku (specializaci osobnostní a sociální rozvoj). Prošel jsem 500 hodinovým sebereflektivním (sebezkušenostním) výcvikem na bázi SURu. Jsem skaut a tramp. Mám dvojčata 🙂 a moje práce mě velmi baví.

Marián Vaněk

Učitel, tanečník.
Motto: Pohádky neexistují... Ale můžeme je vytvořit.
Role v JaJ: Lektor primární prevence, školitel lektorů v projektu TaTrA

Kateřina Vnuková

V Jules a Jim lektoruji programy TaTrA. Mimo to studuji český jazyk a zsv na Pedagogické fakultě UK. Ve volném čase se věnuji požárnímu sportu, ráda čtu a vařím.

Radim Zabadal

"Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě."

Radim je jedním ze zakládajících členů sdružení, v současnosti je jedním z hlavních lektorů. Ve sdružení se několik let zabýval fundraisingem a rozvojem organizace. Je absolventem oboru andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě UK. V minulosti se podílel na projektech "Zdravá šestka" a řadě kurzů určených školním kolektivům, od druhého stupně základních škol počínaje až po studenty VŠ. Má dlouholetou zkušenost s vedením dětského oddílu, působil jako lektor a spolupracovník vzdělávacích firem (mimo jiné Odyssey PEN s.r.o., MASS Training & Media s.r.o., Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., Adra, o. s.). Poslední čtyři roky se věnuje popularizaci vědy v rámci občanského sdružení AISIS.

Radim je milovník výšek, má rád výhledy, jak z vrcholků hor, tak z jejich skalnatých stěn. Také rád jezdí na kole, můžete ho občas zahlédnout, jak se na něm proplétá pražskými uličkami. Je však i milovníkem příjemných chvil a upřímným kliďasem se srdcem na dlani, který svou spontaneitou každého rozesměje. Získáte si ho dobrým vínem, ale ještě více dobrým domácím koláčem.