další vzdělávání pedagogů

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

Popis:

  • Úvod do zážitkové pedagogiky (10 h)
  • Jak udělat „adapťák“ (10 h)
  • Intenzivní kurz vedení adaptačního programu (28 h, pouze pro jednotlivce, kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky při realizaci adaptačního kurzu)