další vzdělávání pedagogů

PRÁCE SE TŘÍDOU

Popis:

  • Základy vedení třídnických hodin (10 h)
  • Základy konstruktivní komunikace (10 h)
  • Třídnické hodiny na školní rok (40 h)
  • Základní kurz osobnostního a sociálního rozvoje (40 h)
  • Intenzivní kurz vedení třídnických hodin (22 h, pouze pro jednotlivce, kurz probíhá na bázi mentoringu a tandemové výuky, cena 16 500,-)
  • Práce s pravidly třídy a individuální výchovný plán (10 h)
  • Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a individuální výchovný plán (10 h)
  • Rozvojový kurz pro realizátory všeobecné primární (21 h, kurz je veden formou intervize, cena 16 500,-)