• Základy konstruktivní komunikace (10 h)
  • Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a IVýP (Individuální výchovný plán) (10 h)