DSC_1685

Časté dotazy rodičů k adaptačním kurzům

1) Komu odevzdat přihlášku na kurz – škole, nebo organizaci Jules a Jim?
Prosíme, přihlášku odevzdejte škole. Obvykle se odevzdává třídnímu učiteli nebo učiteli, který jede se třídou na kurz.
2) Mají si můj syn/dcera vzít spacák a karimatku?
Na některých objektech, kam jezdíme, může být spacák potřeba, karimatka většinou ne. Pokud na takový objekt jedete, budete prostřednictvím školy informováni – učitelé Vám předají spolu s přihláškou informační dokument o kurzu pro žáky/studenty a rodiče.
3) Kdy se dovím přesný čas a místo odjezdu a příjezdu na kurz?
Pokud dopravu na kurz zajišťuje Jules a Jim, učitelé Vám předají spolu s přihláškou informační dokument o kurzu pro žáky/studenty a rodiče, kde zpravidla tato informace je již na jaře. Nicméně pokud se jede vlakem, přesné časy srazu a návratu Vám dodá učitel cca týden před kurzem (může dojít k výluce nebo změnám). Některé školy si zajišťují dopravu samy, informace si proto vyžádejte od učitele.
4) Můj syn/dcera je alergický na lepek. Je možné zajistit bezlepkové stravování?

Ano, na základě vyplněné přihlášky na kurz jsme schopni domluvit s ubytovatelem většinu stravovacích i jiných specifik. Zajišťuje-li stravování Jules a Jim, škola předá naší organizaci anonymní soupis specifik (pouze typy specifických požadavků a počty osob s tímto požadavkem).  Informace ubytovateli musíme předat nejméně 14 dní před zahájením kurzu. U některých objektů je za speciální stravu vyžadován příplatek za dražší ingredience (např.: 50 Kč za osobu za den navíc), případně můžete být požádáni o dodání některých vlastních surovin (např. bezlepkové pečivo, nebo těstoviny), které pak oni připraví. V případě, že by s dietou byl nějaký problém, budeme Vás kontaktovat my nebo učitel.

dino-reichmuth-115620-unsplash

Provozní doba kanceláře v průběhu letních prázdnin

Milí lektoři, v průběhu letních prázdnin se může z důvodu dovolených měnit klasická provozní doba kanceláře. Pokud budete potřebovat něco řešit, obracejte se prosím na Tomáše Kramára (zastupce@julesajim.cz, 736 708 383).

Vážení klienti, pokud budete potřebovat řešit cokoliv týkající se našich programů, obracejte se prosím na zástupce ředitele Tomáše Kramára,
736 708 383 .

47399557_1898726700240383_9177643275241127936_o (1)

Otevřený kurz DVPP – Základy vedení třídnických hodin – 24. 9. 2019

Základy vedení třídnických hodin

(akreditace vzdělávací akce MŠMT-11028/2016-1-282)

Podělíme se s vámi o naše letité zkušenosti s organizací a vedením adaptačních kurzů.

Termín: 18. 9. 2019 8:00 – 16:30 je již zcela zaplněn

Z důvodu velkého zájmu byl přidán termín 24. 9. 2019 8:00 – 16:30

Kde: Krkonošská 1534/6, Praha 2 Vinohrady

Formát kurzu:
Program je veden formou interaktivního výkladu a výcviku (tréninku), dovedností s prvky moderované diskuze.

Obsah a zaměření kurzu:
Vyzkoušíte si práci s pravidly programu. Seznámíte se s typy třídnických hodin, jejich obsahem a formami, rovněž se seznámíte s didaktickým modelem CMIARE. Získáte osvědčené know how pro přípravu, vedení a evaluaci třídnických hodin, tipy na práci s aktivitami a několik technik pro přímé použití.

Co získáte:
Osvědčené know-how pro přípravu, vedení a evaluaci třídnických hodin, tipy na práci s aktivitami a rovněž i několik technik pro přímé použití.
Certifikát o absolvování kurzu

Lektoři
Kurz proběhne pod vedením Mgr. Lukáše Kohoutka, hlavního lektora programů DVPP.

Kapacita kurzu: 24 účastníků
Kapacita kurzu je limitovaná, neboť se na něm budeme věnovat praktickým nácvikům a diskuzím a kurz je takto akreditován.

Cena: jen 500,- Kč/osoba díky příspěvku HMP

Přihlásit se můžete ZDE

Závazné přihlášky posílejte do 5. 9. 2019.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na: produkce@julesajim.cz, či na tel: 776 264 003.

O zařazení do kurzu rozhoduje pořadí přijaté přihlášky.

K úhradě budete vyzváni po obdržení přihlášky, úhrada musí proběhnout do 10. 9. 2019.

Za jednu školu mohou být max. 2 účastníci.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes, počet míst je omezen!

IMG_0442

Specializační studium pro školní metodiky prevence

 PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Co získám absolvováním specializačního studia?

 • Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy).
 • Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.
 • Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům.
 • Certifikát – pedagogickému pracovníkovi, který absolvoval specializační studium dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a který vykonává specializovanou činnost školního metodika prevence dle §7 odst. 2, písm. i) Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Je studium akreditované?

Koncepce studia odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 odst. 1 písm. c) Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a je akreditováno MŠMT.

Komu je studium určeno?

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky ve smyslu §2 Zákona č. 563/2004 Sb., školský zákon, zpravidla učitele – absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o kvalifikační studium v oblasti pedagogických věd.

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí  (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

 

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • rok: říjen 2019 – červen 2020
  • 6x dvoudenní sebezkušenostní skupina
  • 1x dvoudenní prožitkový/výcvikový kurz
  • 3x dvoudenní odborné semináře
 • rok
  • 7,5x dvoudenní odborné semináře
  • 2,5x dvoudenní prožitkové/výcvikové kurzy
 • Sebezkušenostní skupina bude uzavřená pro maximálně 15 účastníků
 • Realizace v prostorách na Vinohradech

Podmínky absolvování

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu 96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny

Harmonogram studia

Sebezkušenostní část studia (JUDr. Eva Jelínková, Mgr. Miloš Staněk)

 1. setkání 22. – 23. října 2019 (úterý, středa)
 2. setkání 14.  – 15. listopadu 2019 (čtvrtek, pátek)
 3. setkání 2. – 3. prosince 2019 (pondělí, úterý)
 4. setkání 10. – 11. ledna 2020 (pátek, sobota)
 5. setkání 4. – 5. února 2020 (úterý, středa)
 6. setkání 26. – 27. března 2020 (čtvrtek, pátek)

Další termíny setkání jsou aktuálně řešeny a budou včas zveřejněny.

Cena

33 000 Kč za celé studium, úhradu možno rozložit do dvou splátek: polovinu před zahájením 1. roku studia a polovinu před zahájením 2. roku studia. Uzávěrka přihlášek 15. 9. 2019.

Slevy

 1. Přihlášení do 30. 6. 2019 – 1 000 Kč
 2. Úhrada celého studia najednou do 30. 9. 2019 – 1 000 Kč
 3. Přivedení dalšího zájemce o studium, který uzavře smlouvu – 1 000 Kč (max. 2x)

Pro financování studia pražských učitelů lze využít grantovou podporu MHMP (nutno podat žádost v 10/2019), který přispívá až 12 000 Kč na rok studia, celkem tedy až 24 000 Kč.

Po přihlášení bude uzavřena smlouva mezi námi, účastníkem a plátcem studia (školou).

Kontakt a přihláška

smp@julesajim.cz.

603 119 177

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP

Zájemci budou pozváni na osobní schůzku, kde si vzájemně ujasníme očekávání od studia.

Studium bude zahájeno v říjnu 2019.

39786114_1756570504456004_9151317822956109824_o

Pronájem zasedací místnosti

Nabízíme k pronájmu naši zasedací místnost, dle dohody v dopoledních i odpoledních hodinách, pro jednotlivce i větší či menší skupiny.  Jedná se o místnost s kapacitou 20 míst.

K dispozici je wifi připojení, dataprojektor a plátno, flipchart a minikuchyňka s příslušenstvím.

Prostor je dobře dopravně dostupný, nachází se v blízkosti Riegrových sadů (metro A Jiřího z Poděbrad)

Hledáte-li prostor pro svoje jednorázové i pravidelné aktivity, neváhejte se nám ozvat na produkce@julesajim.cz