Adaptační kurzy pro příští školní rok!

Adaptační kurzy pro příští školní rok!

Díky zkušenostem, které s pořádáním adaptačních kurzů máme, víme, že je nejvyšší čas začít sbírat objednávky od škol na realizaci adaptačních kurzů ve školním roce 2020/2021. Termíny lektorů i ubytovací kapacity se již plní!

Adaptační kurzy jsou určeny nově vzniklým třídním kolektivům (primy, spojené 6. třídy, první ročníky SŠ apod.), případně kolektivům, u nichž je žádoucí posílit soudržnost (např. z důvodu odchodu či příchodu některých žáků). Programy jsou určeny vždy celému třídnímu kolektivu a předpokládají účast třídního učitele.

Nabízíme kompletně vedený kurz nebo asistovaný kurz. Oba typy mohou probíhat také v dobrodružnější variantě „adventure“, tj. v podmínkách, kdy se účastníci zapojují do úklidu, vaření atd., čímž se běžnou činností v reálných situacích zesiluje efektivita dosažení cílů kurzu. Cena kurzů se liší dle rozsahu a počtu žáků, proto cenu dohodneme individuálně.

Detailní popisy našich adaptačních kurzů naleznete ZDE.

Máte-li zájem o navázání spolupráce s námi, ozvěte se prosím zástupci ředitele Mgr. Tomášovi Kramárovi na email zastupce@julesajim.cz. Pokud patříte mezi naše stávající klienty a chcete si znovu objednat adaptační kurzy na vaší škole, obraťte se na koordinátora programů Michaela Jettmara programy@julesajim.cz.

Nabídka otevřených kurzů pro pedagogy

Nabídka otevřených kurzů pro pedagogy

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si vás informovat o nabídce otevřených kurzů pro pedagogy v průběhu tohoto podzimu. Kurzy pořádá organizace Jules a Jim, z.ú. s přispěním Magistrátu hlavního města Prahy v Praze na Vinohradech. Jedná se o akreditované programy dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP) v rozsahu 10 vyučovacích hodin. Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikát. Cena kurzů je pro pedagogy z pražských škol díky příspěvku HMP jen 500,-/osoba. Pro mimopražské pedagogy je cena 1050 Kč.

1) Základy vedení třídnických hodin – 24. 9. 2019

Účastníci získají osvědčené know how pro přípravu, vedení a evaluaci třídnických hodin, tipy na práci s aktivitami a několik technik pro přímé použití. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 13.9.2019.

2) Práce ve vztahově a emočně náročných situacích a IVýP – 24. 10. 2019

Účastníci se seznámí s příklady vztahově a emocionálně náročných situacích ve výuce. Osvojí si základní postupy pro relaxaci a její vedení a postupy poskytování a přijímání cílené zpětné vazby a aktivního naslouchání. Vyzkouší si praktický nácvik práce s Individuálním výchovným plánem, včetně techniky kontraktování během výuky. Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 11. 10. 2019. 

3) Šikana – identifikace a prevence – 26. 11. 2019

Účastníci se seznámí se základními pojmy a jejich principy (fáze vývoje skupiny, pravidla třídy, sociometrie, šikana). Vyzkouší si behaviorální popis a způsob vedení rozhovoru se žákem či rodičem, ohlašujícím šikanu. Seznámí se s právním kontextem šikany a Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování. Získají inspiraci pro preventivní práci proti šikanování a osvojí si vhodné aktivity pro podporu zdravého klimatu třídy. Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky ZDE do 8. 11.2019.

Dotace MHMP na DVPP

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že Hlavní město Praha stejně jako v předchozích letech vyhlašuje Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních na projekty specifické primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, realizované ve školách a školských zařízeních v hlavním městě Praze pro školní rok 2020/21. V rámci grantového programu je možné si rovněž žádat na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v oblasti primární prevence. Více informací naleznete ZDE. Lhůta pro podání žádosti je od 30. 9. 2019 do 14. 10. 2019 včetně.   
Grantový seminář pro žadatele proběhne 25. 9. 2019, Praha, Mariánské nám. 2. Přihlásit se můžete ZDE

zaklady vedeni tridnickych hodin.jpg