Kde se s námi můžete potkat

S představiteli Jules a Jim se můžete v průběhu roku setkat na konferencích věnovaných primární prevenci a vzdělávání:

Škola jako místo setkávání

Datum konání:  5. 4. 2019 9:00 – 17:00

Místo konání: Filosofická fakulta UK , Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

Tento rok probíhá již 20. ročník konference Škola jako místo setkávání. Cílem konference je hledání inspirace a výměna zkušeností a znalostí, které efektivně přispívají k rozvoji všech účastníků edukačního procesu:

  • výsledky výzkumů a jejich praktické přesahy do praxe přednesou zástupci akademické obce;
  • příklady dobré praxe, konkrétní projekty a aktivity různých škol, školských zařízení i dalších institucí působících ve školství představí jejich tvůrci a realizátoři

Registrace pro posluchače probíhá do 30. 3. 2019. Nezapomeňte se včas registrovat!

Více informací ZDE

Konference Jak se žije malotřídkám

Datum konání: 11. 4. 2019

Místo konání: Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Specializovaná odborná konference úspěšně navazuje na předchozí tři ročníky a potvrzuje důležitost málotřídních škol ve vzdělávacím systému.

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají málotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Přijďte navázat kontakt s podobnými školami a sdílejte své zkušenosti!

Lukáš Kohoutek, Jules a Jim 12:20 – 12:50

Všichni jsme již někde slyšeli o tom, že jsou třídnické hodiny důležité. Píšou to i v metodickém doporučení proti šikanování. Jak ale může kvartální administrace žákovských knížek napomáhat třídnímu klimatu? V příspěvku proto prozkoumáme základní typologii a cíle třídnických hodin, jejich vhodnou náplň, frekvenci, časovou dotaci a především principy, o které by se měla opírat. Vyplynou nám pak přínosy nejen pro jednotlivé třídy, ale i pro klima celé školy.

Více informací a registrace ZDE

Program konference ZDE.

Konference Úspěch pro každého žáka

Datum konání: 16.4.2019

Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, 170 00 Praha 7

Téma: Data! Zvednou nás ze židle?

Konference ke vzdělávací politice, kterou každoročně pořádá iniciativa Úspěch pro každého žáka.

Více informací ZDE.

Pražské fórum primární prevence 2019

Datum konání: bude upřesněno

Místo konání:  Velká zasedací síň Nové radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1

Více informací ZDE.

Bezpečné prázdniny

Datum konání:  30. 5. 2019 9:00 – 12:00

Místo konání:  Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště 67, 170 90 Praha 7

Bezpečné prázdniny jsou tematicky zaměřeny na žáky 1.–5. tříd základních škol z MČ Praha 1 až 22 a pedagogický sbor ZŠ.  Záměrem akce je upozornit děti na nástrahy a nebezpečí blížících se letních prázdnin a zároveň
je zábavnou formou poučit, jak těmto nástrahám předcházet. Akce se zúčastní řada odborníků, kteří budou interaktivní formou předávat dětem informace z jednotlivých oblastí. Děti se dozvědí mnoho užitečných informací v oblasti protidrogové prevence, prevence kriminality, krizových situacích.

Více informací ZDE.

Comments are closed.