Slogan ve slideru
Adaptační a stmelovací kurzy

Programy jsou určeny nově vzniklým třídním kolektivům, případně kolektivům, u nichž je žádoucí posílit soudržnost

Slogan ve slideru

Máte zájem se stát naším lektorem, ozvěte se nám.

Slogan ve slideru
Selektivní primární prevence

Programy jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – náznaky ostrakismu a šikanování, restaurování norem po šikaně, kolektiv zasažený xenofobií a rasismem…

Slogan ve slideru
Všeobecná primární prevence

Programy se zaměřují na témata látkové prevence, prevence homofobie a transfobie, diagnostiku vztahů ve skupině, normy a pravidla, toleranci rozmanitosti, odpovědnost.

Slogan ve slideru
DVPP

Nabízíme akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Slogan ve slideru
Grantová podpora

Nabízíme podporu při podávání grantů v oblasti primární prevence. V průběhu září můžete využít naši podporu při podávání grantu v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro následující školní rok.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Naše poslání

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých.