Časté dotazy rodičů k adaptačním kurzům

1) Komu odevzdat přihlášku na kurz – škole, nebo organizaci Jules a Jim?Prosíme, přihlášku odevzdejte škole. Obvykle se odevzdává třídnímu učiteli nebo učiteli, který jede se třídou na kurz. 2) Mají si můj syn/dcera vzít spacák a karimatku?Na...

Specializační studium pro školní metodiky prevence

PŘIHLÁŠKA NA SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠMP Co získám absolvováním specializačního studia? Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro...

Otevřený kurz DVPP – Základy vedení třídnických hodin – 24. 9. 2019

Základy vedení třídnických hodin (akreditace vzdělávací akce MŠMT-11028/2016-1-282). Podělíme se s vámi o naše letité zkušenosti s organizací a vedením adaptačních kurzů. Termín: 18. 9. 2019 8:00 – 16:30 je již zcela zaplněn Z důvodu...

Změna provozní doby kanceláře v době školních prázdnin

Vážení klienti, pokud budete potřebovat řešit cokoliv týkající se našich programů, obracejte se prosím na zástupce ředitele Tomáše Kramára. Milí lektoři, v průběhu letních prázdnin se může z důvodu dovolených měnit klasická provozní doba kanceláře....

proškolených pedagogů za rok 2018

akreditovaných programů dvpp

realizovaných kurzů primární prevence za rok 2018

školám poskytnuto grantové poradenství za rok 2018

V oblasti primární prevence rizikového chování a OSV nabízíme akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Programy lze objednat pro celý sbor, nebo jeho část (po dohodě s vedením školy), ale je také možné přihlásit se jednotlivě na otevřené kurzy dle nabídky. Více zde

Programy selektivní prevence jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – počáteční stadia šikanování, restaurování norem po průlomovém a pokročilém stadiu šikany, kolektiv zasažený xenofobií a rasismem, vandalismem (ničení majetku školy) a dalšími patologicky ustavenými normami ať už mezi žáky, nebo mezi žáky a učiteli. Více informací

Šetření šikany na školách je náročný proces. Obrátilo se na nás několik škol – naší reakcí na tuto situaci je vytvoření asistenčního programu pro školy, při kterém s Vámi projdeme celým procesem šetření – od prvotní informace, přes doplňování zdrojů, screening skupiny, posouzení závažnosti až po vedení rozhovorů s žáky a vyhodnocení celého šetření.

@julesajim Jules a Jim, z. ú.
+420 604 341 392
info@julesajim.cz

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých. 

NAŠE POSLÁNÍ

Jules a Jim, z. ú.