Slogan ve slideru
Adaptační a stmelovací kurzy

Programy jsou určeny nově vzniklým třídním kolektivům, případně kolektivům, u nichž je žádoucí posílit soudržnost

Slogan ve slideru
Selektivní primární prevence

Programy jsou určeny třídním kolektivům, které procházejí náročnou fází vývoje skupiny – náznaky ostrakismu a šikanování, restaurování norem po šikaně, kolektiv zasažený xenofobií a rasismem…

Slogan ve slideru
Všeobecná primární prevence

Programy se zaměřují na témata látkové prevence, prevence homofobie a transfobie, diagnostiku vztahů ve skupině, normy a pravidla, toleranci rozmanitosti, odpovědnost.

Slogan ve slideru
DVPP

Nabízíme akreditované vzdělávací programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Slogan ve slideru
Grantová podpora

Nabízíme podporu při podávání grantů v oblasti primární prevence. V průběhu září můžete využít naši podporu při podávání grantu v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro následující školní rok.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Naše poslání

Pomáháme dětem a dospívajícím zorientovat se v otázkách spojených s užíváním návykových látek a dalšími závislostmi. Podporujeme je při hledání zdravého vztahu vůči sobě, vrstevníkům, společnosti i přírodě. Naše programy přispívají k prevenci a řešení rizikového chování ve školách, inspirují k objevování životních hodnot a utváření postojů v důležitých oblastech lidského života. Usilujeme o růst svobodných a odpovědných lidí, kteří otevřeně a zároveň kriticky přistupují k názorům druhých.